Hospicjum im. Piotra Króla

Strona główna » Hospicjum » Przyjęcie do hospicjum im. Piotra Króla » Formalności i dokumenty

Na początek zapoznaj się z informacją w Co warto wiedziećtutaj

Do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgoda na sprawowanie opieki paliatywnej lub hospicyjnej musi być wyrażona na piśmie przez pacjenta, a w przypadku, gdy chory jest niezdolny do wyrażenia swojej woli – przez jego rodzinę lub opiekuna.

1.Kryteria kwalifikacji do Oddziału Medycyny Paliatywnej - Hospicjum im. Piotra Króla

 • Opieka hospicjum stacjonarnego sprawowana jest w szczególności w chorobach, które nie rokują nadziei na wyleczenie (podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej ( Dz.U. 2013 poz. 1347 z późn. zm.).

 • Do hospicjum kierowani są pacjenci na podstawie wskazań medycznych (szczególnie z chorobami nowotworowymi), w schyłkowym okresie życia.

 • Decyzję o objęciu pacjenta opieką hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.

 • Świadczenia w warunkach stacjonarnych udzielane są przy zachowaniu całodobowego dostępu do lekarza i pielęgniarki przez 7 dni w tygodniu. Świadczenia hospicjum stacjonarnego obejmują również opiekę wyręczającą: polega ona na przyjęciu do hospicjum lub do oddziału medycyny paliatywnej pacjenta na okres nie dłuższy niż 10 dni.

2. Dokumenty wymagane do zakwalifikowania pacjenta do przyjęcia do Oddziału Medycyny Paliatywnej – Hospicjum im. Piotra Króla:

 • skierowanie lub kod skierowania do Oddziału Medycyny Paliatywnej (kod: 4180) od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • ankieta wypełniona przez lekarza kierującego
 • dokument tożsamości z numerem PESEL
 • dotychczasowa dokumentacja medyczna i wyniki badań
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli pacjent takie orzeczenie posiada

3. Kwalifikacja pacjenta

Kwalifikacji pacjenta, na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej, wyników badań i wypełnionej ankiety dokonuje lekarz Oddziału Medycyny Paliatywnej – Hospicjum im. Piotra Króla.

4. Zgłoszenia pacjenta do przyjęcia w Oddział Medycyny Paliatywnej - Hospicjum im. Piotra Króla można dokonać:

 • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, ul. Lotnicza 56 w Środzie Wielkopolskiej

 • przesyłając ww. dokumenty na adres mailowy: hospicjum@szpitalsredzki.pl

 

Informacje o zakwalifikowaniu pacjenta do Oddziału Medycyny Paliatywnej – Hospicjum im. Piotra Króla można uzyskać pod numerem tel. kontaktowego 517 809 953 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

5. Świadczenia

W Oddziale Medycyny Paliatywnej – Hospicjum im. Piotra Króla pacjent ma zapewnione następujące świadczenia:

 • opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie bólu oraz leczenie innych objawów somatycznych.

 

Gwarantowana jest także opieka psychologiczna nad pacjentem i jego rodziną, rehabilitacja i niezbędne badania diagnostyczne, zlecone przez lekarza udzielającego świadczeń, a także zaopatrzenie w wyroby medyczne.

6. Koszty opieki

Dzięki finansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ofiarności ludzi dobrej woli wspierających działalność Stowarzyszenia Hospicjum im. Piotra Króla, opieka hospicyjna w naszym Hospicjum jest nieodpłatna dla chorego i jego rodziny.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij tutaj

Numery kont bankowych

Dla przelewów w PLN

BS 94 9085 0002 0000 0000 4428 0001

BGŻ 81 2030 0045 1110 0000 0236 6320

BZ WBK 69 1090 1418 0000 0001 1927 8405

PEKAO SA 94  1240 6609 1111 0010 4607 6044

PKO BP 33 1020 4160 0000 2002 0146 9477

Dla przelewów walutowych w EUR

PEKAO SA PL 74 1240 6609 1978 0010 4611 2885

SWIFT  – PKOPPLPW