Hospicjum im. Piotra Króla

Strona główna » Hospicjum » Przyjęcie do hospicjum im. Piotra Króla » Co warto wiedzieć?

Opieka paliatywna

  • afirmuje życie, ale uznaje umieranie jako normalne zjawisko i integralny etap życia każdego człowieka

  • ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi najczęściej z postępującą, niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, nieuleczalną chorobą

  • umożliwia zapobieganie cierpieniu, niesienie ulgi, złagodzenie bólu i innych objawów somatycznych

  • integruje aspekty psychologiczne i duchowe opieki nad pacjentem

  • oferuje system wsparcia dla pacjentów, aby pomagać im żyć aktywnie, jak długo to możliwe

  • oferuje system wsparcia dla rodziny pacjenta

Większość osób nieuleczalnie chorych chciałoby pozostać do końca w swoim domu, jeśli tylko byłoby to możliwe. Dlatego, zanim zgłosimy chorego do hospicjum stacjonarnego, powinniśmy zorientować się, czy może być on objęty opieką hospicjum domowego. W każdym przypadku kluczowe jest jednak uzyskanie zgody osoby chorej.

Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej udzielane są, w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad nieuleczalnie chorymi. W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog,

dietetyk, kapelan oraz przeszkoleni wolontariusze.

Ze stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej, na podstawie skierowania od lekarza skorzystają osoby cierpiące z powodu nieuleczalnej, postępującej choroby – głównie nowotworowej – w jej schyłkowym stadium, a więc z krótszą (liczoną tygodniami, rzadziej miesiącami) prognozą dalszego trwania życia, po zakończeniu leczenia przyczynowego, spełniający jednocześnie łącznie poniższe warunki:

  • wyrazili świadomą zgodę na objęcie opieką paliatywną, a więc opiekę, której najważniejszym zadaniem jest poprawa jakości życia – łagodzenie cierpienia, jakie niesie ze sobą poważna choroba (chyba, że chory jest niezdolny do wyrażania swojej woli, wówczas decyzję podejmują bliscy chorego)

  • nie mogą dłużej pozostawać w swoich domach, z uwagi na: trudność w opanowywaniu dolegliwości w tych warunkach, niewydolności opiekuńczej rodziny lub inne problemy społeczne.

Numery kont bankowych

Dla przelewów w PLN

BS 94 9085 0002 0000 0000 4428 0001

BGŻ 81 2030 0045 1110 0000 0236 6320

BZ WBK 69 1090 1418 0000 0001 1927 8405

PEKAO SA 94  1240 6609 1111 0010 4607 6044

PKO BP 33 1020 4160 0000 2002 0146 9477

Dla przelewów walutowych w EUR

PEKAO SA PL 74 1240 6609 1978 0010 4611 2885

SWIFT  – PKOPPLPW