Hospicjum im. Piotra Króla

Strona główna » Stowarzyszenie » O nas » Nasza Misja

Stowarzyszenie „Hospicjum im. Piotra Króla” propaguje ideę opieki hospicyjnej jednocząc ludzi dobrej woli.

Chcemy nieść pomoc osobom nieuleczalnie chorym, w ostatnim stadium życia oraz wspierać ich bliskich. W działaniu kierujemy się szacunkiem, tolerancją i uczciwością. Upowszechniamy prawdę, że hospicjum to też życie.

Nasze Cele

Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • wspieranie funkcjonowania hospicjum stacjonarnego
  • organizowanie wolontariatu
  • prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów i poradnictwa rodzinnego
  • organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych, konkursów, loterii i zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie dotacji i innych środków na realizację celów statutowych
  • zaopatrywanie osób chorych i ich rodzin w żywność, leki i inne niezbędne środki materialne
  • współpracę z organami administracji publicznej, samorządowej oraz z instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą, których działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia
  • organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych, tak w kraju, jak i za granicą
  • propagowanie i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej

Numery kont bankowych

Dla przelewów w PLN

BS 94 9085 0002 0000 0000 4428 0001

BGŻ 81 2030 0045 1110 0000 0236 6320

BZ WBK 69 1090 1418 0000 0001 1927 8405

PEKAO SA 94  1240 6609 1111 0010 4607 6044

PKO BP 33 1020 4160 0000 2002 0146 9477

Dla przelewów walutowych w EUR

PEKAO SA PL 74 1240 6609 1978 0010 4611 2885

SWIFT  – PKOPPLPW