Hospicjum im. Piotra Króla

Strona główna » Hospicjum » Opieka paliatywna

Jak to się zaczęło?

Opiekę paliatywną zaczęto traktować jako osobną specjalność medyczną od połowy lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Jej elementem jest medycyna paliatywna.

Określenie „paliatywny” wywodzi się od łacińskiego słowa paliatus (okryty płaszczem), co w kontekście medycznym oznacza: skrywający, łagodzący przykre oznaki choroby, uśmierzający.

Z kolei słowo „hospicyjny” wywodzi się od nazwy ruchu hospicyjnego sięgającego swymi korzeniami tradycji pogańskich. Łacińskie słowo hospes oznaczało początkowo osobę udzielającą gościny. W średniowieczu zaczęto je wiązać z formą schronienia dla podróżnych, często chorych, wymagających opieki i pielęgnacji. Ideę tę wraz z nazwą przejęła po II Wojnie Światowej angielska pielęgniarka Cicely Saunders, która stworzyła pierwszą nowoczesną placówkę hospicyjną Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie.

Od tego czasu ruch hospicyjny zaczął rozwijać się dynamicznie. W kręgach zainteresowanych jego rozwojem rozpowszechniano pogląd, że umierających pacjentów należy traktować „całościowo” – holistycznie. Do zasad medycyny paliatywnej stopniowo wprowadzano doświadczenia z zakresu farmakologii, onkologii, chirurgii, anestezjologii i praktyki ogólnej.

Od tego czasu komfort i uwolnienie od bólu oraz przykrych dolegliwości mają takie samo znaczenie jak procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

Cele opieki paliatywnej

  • poprawa jakości życia chorych, osiągana poprzez łagodzenie cierpienia fizycznego, duchowego i społecznego
  • aktywizacja do możliwie pełnego życia, pomimo postępu choroby
  • uczynienie godnym ostatniego okresu życia chorego
  • wspomaganie najbliższych w ich wysiłku towarzyszenia tym, którzy zbliżają się do kresu życia
  • pomoc w przeżyciu okresu żałoby

Warunki świadczeń paliatywnych

  • stacjonarne – w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej
  • domowe – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia
  • ambulatoryjne – w poradni medycyny paliatywnej
  • perinatalna opieka paliatywna w ośrodku diagnostyki prenatalnej, w ośrodku kardiologii prenatalnej, w zakładzie genetyki, w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w hospicjum stacjonarnym

Dla kogo opieka paliatywna?

Z opieki paliatywno-hospicyjnej, na podstawie skierowania od lekarza korzystają najczęściej osoby cierpiące z powodu nieuleczalnej, postępującej choroby – głównie nowotworowej – w jej schyłkowym stadium, a więc z krótszą (liczoną tygodniami, rzadziej miesiącami) prognozą dalszego trwania życia, po zakończeniu leczenia przyczynowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 262)

Procedura przyjęcia do Hospicjum im. Piotra Króla – TUTAJ

Numery kont bankowych

Dla przelewów w PLN

BS 94 9085 0002 0000 0000 4428 0001

BGŻ 81 2030 0045 1110 0000 0236 6320

BZ WBK 69 1090 1418 0000 0001 1927 8405

PEKAO SA 94  1240 6609 1111 0010 4607 6044

PKO BP 33 1020 4160 0000 2002 0146 9477

Dla przelewów walutowych w EUR

PEKAO SA PL 74 1240 6609 1978 0010 4611 2885

SWIFT  – PKOPPLPW