Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

Barbara Król – Prezes

Mariusz Kokociński – Wiceprezes

Daria Jadwiga Szwierz – Sekretarz Zarządu

Anna Barbara Zys – Skarbnik Zarządu

Maciej Król – Członek Zarządu