Darowizna z KNOTT GmbH

W dniu 07.11.2017 konto budowy średzkiego hospicjum wzbogaciło się o kwotę 2.000 EUR.
Pieniądze zostały zebrane przez pracowników niemieckiej firmy KNOTT GmbH z Eggstätt, a  przekazał je właściciel firmy, pan Valentin Knott.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za to wsparcie, tym bardziej, że w poprzednich latach otrzymaliśmy już z tego samego źródła kwotę prawie 5 tys. EUR.
Na zdjęciu: Pan Valentin Knott wręcza symboliczny czek Barbarze Król,   prezes naszego stowarzyszenia.

ENG.

On the 7th of October 2017 hospice construction accounts have been credited with 2 000 EUR.

This amount has been collected by the employees of KNOTT GmbH from Eggstätt, and handed over by the owner of the company Mr. Valentin Knott. We are grateful for this donation and appreciate it even more so as in the previous years we had received almost 5 000 EUR from the same source. Picture shows Mr. Valentin Knott handing over the symbolic cheque to Mrs. Barbara Król.

Dodaj komentarz